Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:    Mikroregion Kroměřížsko v likvidaci

Sídlo:                   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO:                      709 62 308

ID schránky:      kh82h63

Ev. číslo:              DSO 2101

Den vzniku:        27.3.2002

Den zrušení:      19.6.2023, rozhodnutím valné hromady v souladu se stanovami svazku

Den zániku:       

Předmět činnosti:

a) plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,

b) zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,

d) plnění úkolů v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejících se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,

e) vzdělávání členů svazku a poskytování metodiky v potřebných oblastech.

Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové činnosti, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby tato činnost nebyla v rozporu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku a se zájmy a záměry jednotlivých členských obcí.

Orgány svazku:                Valná hromada

                                                 Předseda svazku

                                                 Místopředsedové svazku

                                                 Kontrolní a finanční výbor

Osoby vykonávající působnost orgánu svazku:

Jméno a příjmení
Bydliště
Funkce
Vznik funkce
Jiří Kašík
Postoupky 20, 767 01 Kroměříž
předseda
14.12.2022
Petr Navrátil
Lutopecny 104 , 767 01 Kroměříž
1. místopředseda
14.12.2022
Věra Halamová
Bařice 16, 767 01 Kroměříž
2. místopředseda
19.4.2001
Ing. Radim Hlaváč
Moravská 3415, 767 01 Kroměříž
likvidátor
19.6.2023

Způsob jednání:

Předseda svazku jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní, nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. 

Členové svazku:

Název
IČO
Den vzniku členství
Obec Bařice – Velké Těšany
002 87 024
 
Obec Bezměrov
002 87 041
 
Obec Jarohněvice
005 44 515
 
Město Kroměříž
002 87 351
 
Obec Lubná
002 87 458
 
Obec Lutopecny
002 87 474
 
Obec Rataje
002 87 679
 
Obec Skaštice
004 88 909
 
Obec Střížovice
002 87 784
 
Obec Šelešovice
708 90 587
 
Obec Zlobice
002 87 954
 

 

Postavení společenství obcí:      ne

 

Úplný výpis

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru