Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

img-7416.jpg (50 KB) img-7461.jpg (82 KB) img-4044-foto-jiri-balat.jpg (64 KB)

Seznam:

Program (včetně odkazů na prezentace):

 1. Ing. Radim Holiš - Plán modernizace KNTB, investice v okresních nemocnicích, mimořádné události
 2. Ing. Radek Doležel - Financovánmí a realizace staveb 2023
 3. Ing. Radek Doležel - Novinky ve veřejné dopravě Zlínského kraje 2023
 4. Bc. Hana Ančincová - Setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje - sociální oblast
 5. Bc. Hana Ančincová - Sociální oblast v kostce
 6. Bc. Hana Ančincová - Osvětové aktivity v oblasti životního prostředí pro obce
 7. Ing. Jiří Jaroš - Projekt 5G sítě ve Zlínském kraji
 8. Ing. Pavel Dohnal - Investice
 9. Ing. Jitka Hlavačková, MBA - Podepisování elektronických dokumentů
 10. Ing. Milan Filip - Program na podporu obnovy venkova - Dotační titul 6: Podpora zpracování projektových dokumentací
 11. Vojtěch Ryza - Soutěž Vesnice roku
 12. Martina Běťáková - Technologické inovační centrum
 13. MVDr. Michal Kamarád - Přestavení krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
 14. Ing. Vendula Kovářová - Potravinová banka ve Zlínském kraji

Zlín, 29. listopadu 2022

Program (včetně odkazů na prezentace):

 1. Úvodní slovo hejtmana Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
 2. Školství a kultura ve Zlínském kraji, Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., členka Rady ZK
 3. Doprava ve Zlínském kraji, Ing. Radek Doležel, náměstek hejtmana ZK
 4. Rozvoj kraje a obcí, Lubomír Traub MSc., náměstek hejtmana ZK
 5. Ekonomika kraje, Ing. David Vychytil, náměstek hejtmana ZK
 6. Zdravotnictví ve Zlínském kraji – podpora primární péče, MUDr. Olga Sehnalová MBA, náměstkyně hejtmana ZK
 7. Sport a digitalizace ve Zlínském kraji, Ing. Jiří Jaroš, člen Rady ZK
 8. Investice, Zbyněk Fojtíček, člen Rady ZK
 9. Sociální oblast, životní prostředí, zemědělství a neziskový sektor ZK, Ing. Jana Káčerová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství, Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí Odboru sociálních věcí
 10. Informace krajského úřadu, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, ředitelka Krajského úřadu ZK
 11. Spolupráce Hasičského záchranného sboru ZK se starosty obcí, zástupce HZS Zlínského kraje
 12. Informace k činnosti Policie ČR ve Zlínském kraji, plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, ředitel Krajského ředitelství PČR
 13. Systém krizového řízení ZK při řešení mimořádných událostí a krizových situací, Ing. Robert Pekaj MPA, bezpečnostní ředitel KÚZK
 14. Představení činnosti Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., KHS Zlínského kraje
 15. Aktuální informace Energetické agentury Zlínského kraje, Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje
 16. IROP v období 2021-2027, Ing. Lenka Kolářová, ředitelka Odboru IROP pro Zlínský kraj
 17. Může být Zlínský kraj chytřejší díky vám?, Ing. Eva Štěrbová, Zlínský kraj
 18. Live in Zlin, zástupce Technologického inovačního centra s.r.o.
 19. Aktuální informace Sdružení místních samospráv ČR Zlínského kraje, Bc. Ladislava Hradilíková, předsedkyně SMS ČR Zlínského kraje
 20. Vesnice roku, Ing. Vojtěch Ryza, předseda Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje

Luhačovice 12. května 2022

Program (včetně odkazů na prezentace):

 1. Zdravice starosty Luhačovic  (Ing. Marian Ležák, starosta Luhačovic)
 2. Úvodní slovo hejtmana Zlínského kraje (Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje)
 3. Ekonomická situace kraje (Ing. David Vychytil, náměstek hejtmana Zlínského kraje)
 4. Národní plán obnovy (Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., členka Rady Zlínského kraje)
 5. Kapacity škol a školských zařízení ZK v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny (Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., členka Rady Zlínského kraje)
 6. Vysokorychlostní sítě v obcích (Ing. Jiří Jaroš, člen Rady Zlínského kraje)
 7. Projekty ICT (ePortál ZK a kybernetická bezpečnost) (Ing. Tomáš Zimáček, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií)
 8. Vybrané realizované a připravované stavby (Zbyněk Fojtíček, člen Rady Zlínského kraje)
 9. Vývoj nakládání s komunálními odpady na území Zlínského kraje (Ing. Jana Káčerová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství)
 10. Informace ze sociální oblasti (Ing. Petr Valášek, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí)
 11. Silnice II. a III. třídy Veřejná doprava (Ing. Radek Doležel, náměstek hejtmana Zlínského kraje)
 12. Umíme snížit energetickou náročnost obcí? (Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje)
 13. Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje, aktuální stav (Ing. Jana Koldová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu odboru strategického rozvoje kraje)
 14. Novinky v projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (Mgr. Irena Křeková, Zlínský kraj)
 15. Chytrý region Zlínský kraj, jak být chytřejší (Ing. Rút Bízková, supervizor rozvoje Chytrého regionu Zlínského kraje, Ing. Eva Štěrbová, Zlínský kraj, Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., jednatel Technologického inovačního centra)
 16. Představení nové vizuální identity ZK (Little Greta, s.r.o.)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru