Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení silničního hospodářství KÚZK provádí výkon speciálního stavebního úřadu na území Zlínského kraje, kdy postupuje v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisdů,
 • zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů.

 

Speciální stavební úřad zajišťuje vedení řízení ve věcech silnic I.třídy:

 • územní rozhodnutí,
 • stavební povolení,
 • společné povolení (územní a stavební),
 • předčasné užívání stavby,
 • kolaudační souhlas (rozhodnutí),
 • další činnosti vymezené zákonem.

 

Podrobný výčet všech činností a úkonů je stanoven ve výše uvedených právních předpisech.  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru