Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Kraje v Česku jsou vyšší územní samosprávné celky a byly vytvořeny 1. ledna 2000 ústavním zákonem. Každé čtyři roky probíhají volby do zastupitelstev krajů, z nichž pak vychází krajská rada a hejtman kraje. Správu kraje vykonává krajský úřad. Zastupitelstvo kraje smí navrhovat Poslanecké sněmovně zákony a podávat stížnosti k Ústavnímu soudu.

Kraj zabezpečuje rozsáhlé úkoly v rámci vlastní samosprávní funkce, jeho základním úkolem je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Zlínský kraj zajišťuje zejména střední a vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání, školskou poradenskou činnost a výkon ústavní výchovy, je zřizovatelem 99 organizací v oblasti školství.

Kraj je také činný v oblasti podpory tělovýchovy a sportu, volnočasových aktivit mládeže, prevence rizikového chování a environmentální výchovy.

 

Životní prostředí, sociální služby, ale i kulturní instituce

I přesto, že Zlínský kraj nemá možnost přímo ovlivňovat zemědělskou politiku, vyvíjí v této oblasti různé podpůrné činnosti. Jedná se například o finanční pomoc začínajícím včelařům, kterou Zlínský kraj poskytuje již několik let. Kraj se rovněž snaží maximální měrou propagovat výrobky regionálních zemědělců a potravinářů.

Kraj rovněž zodpovídá za plánování Sítě sociálních služeb na svém území a podílí se na jejím financování. Je zřizovatelem 12 organizací, které zabezpečují největší pobytové kapacity služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v kraji.

V současné době je Zlínský kraj zřizovatelem 8 kulturních příspěvkových organizací - 14|15 Baťův institut, Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum Kroměřížska, Muzeum regionu Valašsko, Hvězdárnu Valašské Meziříčí a jedné obecně prospěšné společnosti - Filharmonie Bohuslava Martinů.

 

Kraj se také stará o zdravotní péči a veřejnou dopravu

Na zabezpečení zdravotní péče ve Zlínském kraji se v širokém spektru odborností podílí více než 1 700 poskytovatelů zdravotních služeb a téměř 12 000 zdravotnických pracovníků. Kraj je zakladatelem čtyř nemocnic ve významných krajských centrech, které tvoří základnu ambulantní a lůžkové zdravotní péče pro celý region.  Na svém území Zlínský kraj zajišťuje lékařskou pohotovostní službu. Lidem v přímém ohrožení života zajišťuje pomoc Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. Pro osoby intoxikované alkoholem či jinou návykovou látkou je krajem zajišťována protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži.

Kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje spravuje celkem 1 767 km silnic II. a III. třídy včetně 714 mostů a mostků, které jsou jejich součástmi. To znamená, že se stará o průběžnou modernizaci, dílčí opravy i zimní údržbu těchto komunikací a staveb. Kromě toho kraj zajišťuje veřejnou dopravu pro své obyvatele. Ve spolupráci se společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje navrhuje jízdní řády a postupně buduje systém veřejné dopravy tak, aby byla zaručena jeho maximální možná efektivita, návaznost spojů a pohodlné cestování.

A je toho mnohem více – viz HLAVNÍ TÉMATA.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru