Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krizové řízení

Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí jednak analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, ale především plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Jednoduše jde o to připravit kraj jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou postihnout jeho území. Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, sněhové kalamity), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek ropy, plynu nebo elektrické energie, migrační vlny velkého rozsahu, terorismus).

Hejtman kraje a starostové obcí jsou zmocněni vykonávat zásadní rozhodnutí při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Hejtman kraje a starostové obcí s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situací  jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.

Krizové řízení na krajském úřadě má v kompetenci oddělení pro zvláštní úkoly, které také zajišťuje poskytování dotací obcím pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů a dotací na akce a činnost pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Bezpečnostní rada Zlínského kraje

Integrovaný záchranný systém ČR

Branné zákonodárství

Odkazy na webové stránky krizového managementu ČR

Prevence závažných havárií

Krizové řízení Zlínského kraje

Dotace z fondu Zlínského kraje obcím pro JPO SDH a SH ČMS

 

Poznámka: Zlínský kraj se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací map. Vyhrazujeme si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup
k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Doporučené nastavení měřítka zobrazení v internetovém  prohlížeči je 100 %.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru