Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Mezinárodní spolupráce

Zlínský kraj již od svého vzniku navazuje, udržuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci s různými regiony a oblastmi v zahraničí.  Cílem je výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, zapojení do mezinárodních projektů, navázání osobních a profesních kontaktů, možnost prezentace kraje i rozšíření kulturního povědomí.

V začátcích spolupráce se Zlínský kraj logicky zaměřil na bezprostředního souseda  - na Slovensko. Společná hranice a otázky řešení společných projektů v příhraničí předurčila k jednáním o bližší kooperaci Trenčínský a Žilinský samosprávný kraj. V roce 2003 a 2005 tak byly podepsány dohody o spolupráci. Tyto a další uzavřené dohody s partnerskými regiony naleznete dole v sekci Dokumenty ke stažení.  

V roce 2003 byla také započata na základě deklarace spolupráce Podkarpatským vojvodstvím (Polsko) a v r. 2006 byla následně uzavřena dohoda o spolupráci, zaměřená zejména na výměnu informací a spolupráci kulturních institucí, významných pro cestovní ruch.

Díky kontaktům Podkarpatského vojvodství byla navázána spolupráce s Ukrajinou, a to konkrétně se sousední Lvovskou oblastí. Dohoda o spolupráci byla podepsána v r. 2006, v r. 2013 následovala dohoda o spolupráci mezi hospodářskými komorami. V současnosti teprve budoucí vývoj složité situace na Ukrajině ukáže, jakým způsobem bude možné navázat na přerušenou spolupráci.

 Z evropských regionů byla v r. 2004 uzavřena smlouva o spolupráci s Regionem Piemonte (Itálie), v r. 2006 dohoda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Župou Vas (Maďarsko), protokol o vzájemné spolupráci s regionem Hedmark (Norsko) a v r. 2011 dohoda o přistoupení Zlínského kraje do sítě Cammini d´Europa (Evropské stezky). Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM), vytvořená sdružením s účastí Zlínského kraje, se v roce 2021 stala Kulturní stezkou Rady Evropy.  Více informací k EKSCM: http://www.cyril-methodius.cz/cs/. K dalšímu rozvoji stezky bude sloužit i  protokol podepsaný s městem Řím (Itálie) v r. 2023. 

Zlínský kraj rozvíjí partnerské vztahy i se vzdálenějšími regiony, od r. 2007 má uzavřenu dohodu o spolupráci s čínskou provincií Shandong, od r. 2010 s městem Shenyang a nejnověji bylo podepsáno memorandum s provincií Liaoning.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru