Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Organizační struktura Krajského úřadu Zlínského kraje není statická, reaguje na změny legislativy, vnitřní potřeby či okolnosti související například s přípravou a realizací projektů financovaných z vnějších zdrojů (strukturální fondy EU, Norské fondy, Regionální operační program ad.).

Organizační struktura krajského úřadu

Organizační řád krajského úřadu

Náplně činností jednotlivých odborů Krajského úřadu Zlínského kraje

Účinnost organizačního řádu od 1.7.2024.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru