Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Strategický rozvoj

Strategický rozvoj

Odbor strategického rozvoje kraje připravuje celou řadu strategií a koncepcí, které udávají směr, kterým se má Zlínský kraj ubírat. Jde o širokou škálu vzájemně provázaných témat a aktivit, jejichž cílem je vyvážený rozvoj jednotlivých oblastí Zlínského kraje. Je to třeba doprava, cestovní ruch, rozvoj venkova, energetika nebo školství.

Tvorbu krajských strategií zajišťuje oddělení koncepcí a analýz. K tomu je důležité rozvíjet a posilovat partnerství mezi krajem, obcemi i dalšími subjekty veřejné, ale i podnikatelské a neziskové sféry, třeba prostřednictvím projektů Krajský akční plán vzdělávání, Smart akcelerátor či Regionální stálé konference, na jejichž realizaci se toto oddělení podílí.

Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu nastavuje a garantuje celý krajský dotační systém, dále řeší cestovní ruch a například i rozvoj území pomocí chytrých řešení. Přímo administruje dotační programy zaměřené na rozvoj venkova, cestovního ruchu, životního prostředí a dopravy a také nové kotlíkové dotace, dále řadu individuálních dotací a finanční podporu většiny krajem zakládaných organizací.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (krajem zakládaná organizace) koordinuje nabídku cestovního ruchu a primárně řídí marketing v našem kraji. V území pak působí oblastní destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko, Valašsko a Kroměřížsko, na jejichž činnost kraj přispívá. Podobnou funkci, ale v oblasti podpory podnikání a inovací, má Technologické inovační centrum, které kraj založil s Univerzitou Tomáše Bati. V oblasti energetiky je to zase krajem založená Energetická agentura Zlínského kraje, která zajišťuje podpůrnou a konzultační činnost.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru