Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Nadpis výše obsahuje odkaz na report, umožňující interaktivní práci s informacemi o organizacích v mapovém zobrazení, s možností filtrování podle oblasti působnosti, typu organizace, územního začlenění.

Seznam organizací v tabulkové formě

Zde je možné stáhnout soubor ve formátu CSV se všemi údaji o krajem zřizovaných a zakládaných organizacích. Soubor je určen pro import do některého tabulkového procesoru (typicky MS Excel).

Pro automatizované napojení na tento zdroj dat lze použít celou adresu - https://dwh.kr-zlinsky.cz/opendata/organizace.csv.

Struktura souboru ve formátu CSV, resp. popis metadat, je uvedena v samostatném, níže odkazovaném dokumentu. Podpůrně je využito datových schémat využívaných v rámci projektu Otevřená data v ČR.

Data reportu i soubor ve formátu CSV jsou aktualizovány automaticky, časový údaj o aktualizaci je součástí souboru. Údaje o organizacích jsou cca čtvrtletně přebírány z tabulek, které udržují věcně příslušné odbory krajského úřadu.

Z důvodu historické návaznosti report i soubor obsahuje i informace o zaniklých (zrušených) organizacích. K tomu účelu slouží informace ve sloupci "Aktivní organizace". Pro přehlednost tabulka obsahuje také informace o oblasti, ve které organizace působí a o servisním odboru. V případě školských organizací tabulka pro další zpřesnění obsahuje ve sloupci "SOR" zařazení do skupin - např. "Gymnázia", "Jazykové školy", atp.

Datové schéma CSV souboru

Datové schéma

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru