Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Chytrý kraj

Chytrý kraj

Zlínský kraj si klade za cíl být atraktivním, konkurenceschopným a technologicky vyspělým regionem s vysokou kvalitou života obyvatel. Jeho udržitelný rozvoj je postaven na využívání mimořádné kreativity a
smysluplném zavádění nových technologií a inovativních řešení, v zájmu zlepšování podmínek života pro všechny generace. Je dobrým místem pro život (nejen) mladých lidí.

Rozvoj Zlínského kraje má být v následujících letech založen na spolupráci veřejného sektoru, firem a výzkumných organizací, a to zejména při využívání nástrojů digitalizace, kvalitního vzdělávání, podpory nadanných jedinců a jejich udržení v regionu.

Při implementaci chytrých řešení je potřeba vzít v potaz specifika územní dimenze. Území chytrého regionu není jednolité, potřeby jeho občanů jsou specifické v návaznosti na to, kde žijí, různé jsou i kompetence klíčových zainteresovaných stran pro rozvoj inovačního ekosystému. Všechna řešení dle tematických oblastí nejsou vhodná pro celé území ZK. 

Vaše podněty a připomínky

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru