Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

CHYTRÝ KRAJ – STRATEGIE ROZVOJE CHYTRÉHO REGIONU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2030

Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 („Strategie“) svým zaměřením rozšiřuje o prvky SMART základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje, tedy Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030. Proto je zařazena mezi základní koncepční rozvojové dokumenty kraje.

Potřeba zpracování této Strategie vychází ze současné absence koncepčního dokumentu pro oblast SMART Region, který by cíleně reflektoval využívání nástrojů, přinášející nové příležitosti pro zkvalitňování života obyvatel Zlínského kraje.

Strategie je v souladu s legislativním rámcem a strategickými dokumenty v rámci ČR, jako je Strategický rámec ČR 2030, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tzv. Národní RIS3 strategie), SMART Česko a další.

Pro vetší přehlednost je kromě hlavního dokumentu zveřejněno Manažerské shrnutí, stručně shrnující základní informace o dokumentu, a také Akční plán, který ukazuje harmonogram naplňování dokumentu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru