Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj je veřejnoprávní korporace a jako zaměstnavatel se řadí mezi největší a nejstabilnější v regionu; nabízí profesionální pracovní prostředí, kde můžete uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. Pokud Vás nezaujala žádná z aktuálních pracovních nabídek na krajském úřadu či některé z našich příspěvkových organizací, nabízíme Vám možnost zaslat Váš životopis přímo do naší databáze životopisů.

Zaměstnanecké benefity

Zlínský kraj jako zaměstnavatel nabízí výhody a benefity, které jsou nastaveny tak, aby byly v plném rozsahu využitelné pro všechny zaměstnance – výčet těch nejzajímavějších najdete v přiloženém souboru.

Nastavený systém motivace a hodnocení našich zaměstnanců nebo propracovaný systém vzdělávání patří bezesporu mezi aktivity, kterými se jako zaměstnavatel můžeme pochlubit.

Samozřejmostí je u nás dodržování etického kodexu a firemní kultura, kterou pozitivně hodnotí jak naši klienti, tak samotní zaměstnanci.

5 TÝDNŮ DOVOLENÉ

5 TÝDNŮ DOVOLENÉ

Dostatek odpočinku je hlavní předpoklad spokojeného zaměstnance. Každému, kdo u nás pracuje na hlavní pracovní poměr, dopřejeme 5 týdnů dovolené. 

SICK DAYS

SICK DAYS

Máte rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, necítíte se dobře? Můžete využít až 3 dny zdravotního volna (sick days) bez nutnosti čerpání dovolené.

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA

Rádi byste si sami zvolili začátek a konec pracovní doby? Podporujeme slaďování rodinného a pracovního života - nabízíme flexibilní pracovní dobu.

STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ

Kvalitní strava je základem zdravého života. Zaměstnancům poskytujeme příspěvek na stravování – výběr z obědového menu. Obědy jsou zajištěny přímo v budově zaměstnavatele. 

CAFETERIA SYSTÉM

CAFETERIA SYSTÉM

Každý zaměstnanec může dle vlastního uvážení využít čerpání z osobního účtu na nejrůznější služby či produkty z oblasti kultury, zdraví, sportu, vzdělávání, cestování a tištěných knih. 

PARKOVÁNÍ

PARKOVÁNÍ

Zaměstnancům nabízíme bezplatné parkování v blízkosti pracoviště - v centru města 7 dní v týdnu/24 hodin denně.

T-MOBILE

T-MOBILE

T-Mobile Program - pro zaměstnance Zlínského kraje a jejich rodinné příslušníky nabízíme zlevněné ceny volání a další výhody dle Rámcové smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a společností T-Mobile.

Aktuální nabídka pracovních pozic

ikona

Systémový administrátor (Odbor informačních a komunikačních technologií; uzávěrka 8. 3. 2024)
Zařazení: Krajský úřad

05.02.2024

383.96 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: 15_VŘ_ICT.pdf

ikona

Metodik pro oblast sociálně právní ochrany dětí a kurátor pro mládež (Odbor sociálních věcí; uzávěrka 8. 3. 2024)
Zařazení: Krajský úřad

16.01.2024

377.04 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: 14_VŘ_SOC.pdf

ikona

Investiční technik - vysokoškolské vzdělání (Odbor investic; uzávěrka 4. 3. 2024)
Zařazení: Krajský úřad

16.02.2024

377.06 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: 13_VŘ_INV.pdf

ikona

Investiční technik - středoškolské vzdělání (Odbor investic; uzávěrka 4. 3. 2024)
Zařazení: Krajský úřad

16.02.2024

379.33 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: 12_VŘ_INV.pdf

ikona

Zaměstnanec oddělení silničního hospodářství (Odbor dopravy a silničního hospodářství; uzávěrka 8. 3. 2024)
Zařazení: Krajský úřad

13.02.2024

392.99 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: 11_DOP.pdf

ikona

Specialista komunikace a marketingu (Odbor Kancelář hejtmana, uzávěrka 26. 2. 2024)
Zařazení: Krajský úřad

02.02.2024

381.52 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: 06_VŘ_KH.pdf

ikona

Referent/ka odboru organizační správy a informatiky - asistent/ka - prodloužení (Město Uherské Hradiště, uzávěrka - osobně nebo datovou schránkou - 11. 3. 2024 ve 12:00 hod.)
Zařazení: Města a obce Zlínského kraje

23.02.2024

467.28 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: Referent_ka odboru org. správy a info., město UH.pdf

ikona

Referent/ka odboru organizační správy a informatiky - oddělení informatiky (Město Uherské Hradiště, uzávěrka - osobně nebo datovou schránkou 11. 3. 2024 ve 12:00 hod.)
Zařazení: Města a obce Zlínského kraje

23.02.2024

172.99 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: Referent_ka odb. organ. správy a info. - oddělení info., město UH.pdf

ikona

Asistent/ka, ekonom/ka (Statutární město Zlín, uzávěrka poštou - 11. 3. 2024, datovou schránkou nebo osobně - 12. 3. 2024 ve 14:00 hod.)
Zařazení: Města a obce Zlínského kraje

22.02.2024

516.38 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: Asistent_ka, ekonom_ka, odbor Kulturního centra, stat. město Zlín.pdf

ikona

Pracovník/pracovnice oddělení nemocniční hygieny (KNTB, a. s., Zlín, uzávěrka - neurčena)
Zařazení: Organizace Zlínského kraje

21.02.2024

188.12 KB

Stáhnout soubor Stáhnout soubor: KNTB_Pracovník_pracovnice-oddělení nemocniční hygieny.pdf

1 2 3

 

Průběh výběrového řízení

Dokumenty k výběrovému řízení

Databáze životopisů

Stáže pro studenty

Ocenění Férový zaměstnavatel 2023

 

Kontakt: 

Bc. Eva Gazdošová (výběrová řízení)

Telefon: 577043249, mobil: 731 555 239

E-mail: eva.gazdosova@zlinskykraj.cz

Budova: b21, kancelář: 1445

Otázky a odpovědi

Jaké doklady mám dodat, když se hlásím na více pracovních pozic zároveň?

Není, je pouze třeba dodat samostatnou přihlášku na každou pracovní pozici, na kterou se hlásíte. Ostatní požadované dokumenty stačí doložit v originálech pouze jednou. Vše vložíte do společné obálky, na kterou uvedete označení jednotlivých výběrových řízení podle toho, jak je uvedeno v samotném textu vyhlášeného výběrového řízení (např. VŘ – DOP – NEOTVÍRAT).

Jak se mám připravit na výběrové řízení?

Součástí výběrového řízení bývají obvykle testy odborných znalostí a ústní pohovory. Doporučujeme přečíst si zákony, které souvisí s danou agendou, podívat se na sekci dotčeného odboru na krajských webových stránkách. Můžete také kontaktovat personalistu a požádat o bližší informace, resp. okruhy k testu. Výběrová komise také ocení, pokud si uděláte představu o tom, co budete dělat, jak bude vypadat Váš den, jaké je obsazení daného odboru/oddělení.

V jakém formátu je nutno dodat dokumenty k výběrovému řízení?

Přihlášku s požadovanými dokumenty může uchazeč dodat v tištěných originálech nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že uchazeč využije vlastní datovou schránku, považujeme za originál přihlášku a životopis vložené v datové zprávě; výpis z evidence Rejstříku trestů - pokud uchazeč požádal o výpis z RT do své datové schránky, může tento elektronický dokument použít; v případě, že má výpis v listinné podobě, je nutné provést autorizovanou konverzi z listinné podoby do digitální verze na Czech Pointu. U ověřené kopie diplomu o nejvyšším dosaženém vzdělání je nutné dodat také elektronický originál (tzn. dokument vytvořený autorizovanou konverzí z listinné podoby na digitální na Czech Pointu).

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru