Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Máte-li zájem pracovat pro Zlínský kraj a chcete-li nám zaslat svůj životopis do naší databáze životopisů, vyplňte prosím přiložený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Životopis spolu s vyplněným a podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů:

  • Zašlete na emailovou adresu eva.gazdosova@kr-zlinsky.cz (podepsaný souhlas přiložte k emailu naskenovaný). 
  • Doručte osobně do kanceláře č. 1445 (14. patro sídla krajského úřadu - budova č. 21) nebo na podatelnu krajského úřadu.
  • Zašlete poštou na odbor personální; obálku prosím označte „ŽIVOTOPISY – NEOTVÍRAT“. 

Těšíme se na Vaše zkušenosti a dovednosti!

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru