Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dotace z Fondu Zlínského kraje obcím pro jednoty požární ochrany

Cílem je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.

Individuální dotace

Jsou přidělovány v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí,“ a to na:

  • Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu.
  • Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky.
  • Stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.  

 

Dotace z Fondu Zlínského kraje na akce a činnost pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Cílem je zvyšování hasičské odbornosti, kvalitní příprava pro následné zařazení do jednotek SDH obcí. Dále zvyšování informovanosti a podvědomí o vysoké úrovni zásahové techniky, na jejíž obnově se významně podílí také Zlínský kraj.

Jsou přidělovány na základě rozpisu Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a na základě žádostí jednotlivých okresních sdružení hasičů.

 

Dotace na činnost se poskytují na:

  • Komplexnější zajištění služeb pro sbory působící v Zlínském kraji.
  • Propagaci práce dobrovolných hasičů.
  • Zlepšení situace při vyřizování administrativních záležitostí sborů. 
  • Dotace na akce se poskytují na:
  • Podporu akcí pořádaných pobočnými spolky (hasičské soutěže, požární taktická cvičení, ukázky techniky, výstavy, náborové akce, akce nadregionálního významu).
  • Podporu prezentace (oslavy výročí, setkání zasloužilých hasičů).
  • Podporu obnovy a údržby tradičních hasičských uniforem, historické techniky a udržování tradic a historie hasičstva.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru