Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení plní úkoly státní správy v přenesené působnosti kraje na úseku:

  • Krizového řízení a havarijního plánování,
  • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích,
  • a v oblasti branné politiky státu.

Z hlediska činnosti úřadu má oddělení v gesci i ochranu utajovaných informací a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

Oddělení v samostatné působnosti zajišťuje:

  • Poskytování dotací obcím pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů.
  • Poskytování dotací pobočným spolkům "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska" na činnost a na akce.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru