Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor Kancelář hejtmana

Odbor Kancelář hejtmana

Pod tento odbor patří Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, Oddělení pro zvláštní úkoly a Oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Oddělení pro zvláštní úkoly řeší krizové situace, mimořádné události a živelní pohromy. Dbá na prevenci závažných havárií, zajišťuje administraci dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů i náhrady škod fyzickým osobám a obcím. Zabezpečuje činnost bezpečnostní rady kraje a krizového štábu.

Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru odpovídá za komplexní zajištění zasedání zastupitelstva a rady. Dále vykonává činnosti spojené s integrací národnostních menšin a cizinců, podporuje, koordinuje a vyhodnocuje aktivity prevence rizikových typů chování a prevence kriminality. Spolupracuje s neziskovými organizacemi a obsahově má na starosti portál www.neziskovky.kr-zlinsky.cz.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů zajišťuje prezentaci Zlínského kraje, organizuje tiskové konference, spolupracuje s médii, tvoří webové stránky, plní sociální sítě a připravuje krajský Magazín 21. Dále pořádá společenské akce, např. Den Zlínského kraje, odpovídá také za organizaci zahraničních pracovních cest vedení kraje i za přijímání zahraničních návštěv.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru