Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení komunikace a vnějších vztahů zajišťuje prezentaci Zlínského kraje. Jedním z úkolů zaměstnanců tohoto oddělení je implementace nové krajské vizuální identity, která odráží to, že díky síle myšlenky a lidské kreativity jsme krajem bez hranic. Esencí regionu a východiskem pro tvorbu identity je „živý tvůrčí duch“. 

Oddělení dále:

  • organizuje tiskové konference,
  • spolupracuje s médii,
  • tvoří webové stránky Zlínského kraje a dohlíží na jejich obsah,
  • plní sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn),
  • připravuje krajský Magazín21,
  • pořádá společenské akce, např. Den Zlínského kraje,
  • odpovídá také za organizaci zahraničních pracovních cest vedení kraje i za přijímání zahraničních návštěv
            včetně zabezpečení tlumočnických služeb.

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru