Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 
Oblast prevence závažných havárií

Nebezpečné chemické látky se dnes nevyskytují jen v chemickém průmyslu, ale díky jejich přepravě a jejich širokému využití ve věcech denní potřeby se již dotýkají života každého člověka.
Celosvětová roční produkce chemických látek se zvýšila z 1 milionu tun v roce 1930 na současných 400 milionů tun. Na Evropském trhu je registrováno okolo 100 000 látek a Evropská unie disponuje největší kapacitou chemické výroby ze všech zemí.
Aniž bychom si to uvědomovali, setkáváme se v každodenním životě s celou řadou látek, materiálů, výrobků, směsí, které mají své specifické nebezpečné vlastnosti.
více »

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru