Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Na území Zlínského kraje se nacházejí dálnice D1, D49, D55 a silnice I., II. a III. třídy.
Úsek dálnice D1 Kroměříž-východ – Hulín a navazující úsek dálnice D55 Hulín – Otrokovice byly zprovozněny v prosinci 2010, čímž bylo významně zkvalitněno napojení Zlínského kraje na dálniční síť. Navazující úsek D 55 Otrokovice – Moravský Písek (- Břeclav) je v přípravě.
Plánované propojení na Slovensko bude od „Moravské křižovatky“ (D1 x D55 x D49) realizováno dálnicí D49, která se stane významnou trasou na území východní Moravy. Na hranicích bude navazovat na slovenskou rychlostní silnici R6, která se u Púchova napojí na slovenskou dálnici D1. Dohoda o tomto propojení mezi vládami České republiky a Slovenské republiky byla na úrovni ministrů obou zemí podepsána dne 20. září 2004 ve Zlíně. První dva úseky D49 Hulín - Fryšták – Lípa výrazně zlepší napojení a vytvoří obchvat krajského města Zlína a ulehčí přetíženému průtahu silnice I/49.

1.    Dálnice a silnice I. třídy, jsou ve vlastnictví státu, ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), konkrétně, na území Zlínského kraje, Správy Zlín, Fűgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

2.    Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, je příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), K Majáku 5001, 761 23 Zlín, tel.: 577 212 829, e-mail: rszk@rszk.cz. Na internetových stránkách ŘSZK naleznete informace o činnosti organizace (vztah ke zřizovateli, financování, služby veřejnosti), přehled silnic na území kraje a jejich schéma a přehled investičních akcí. Uzavírky na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji naleznete zde. 

Informace o investičních akcích na silnicích II a III třídy spolufinancovaných z fondů EU, SFDI a prostředků Zlínského kraje.
-          SROP 2004-2008 naleznete zde
-          ROP 2007 – 2013naleznete zde
-          IROP 2014 – 2020 naleznete zde
-          Investiční akce v letech naleznete zde

3.    Vlastní údržbové práce na silnicích ve Zlínském kraji provádějí jednotlivé Správy a údržby silnic, které navazují na tradice údržbových organizací, fungujících od roku 1963. V roce 2004 došlo k transformaci těchto organizací v obchodní společnosti ve formě společností s ručením omezeným (s.r.o.). Jejich územní působnost je dána dle jednotlivých okresů:
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. (SÚS Kroměřížska), Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, tel.: 573 503 711, e-mail: suskm@suskm.cz, vykonává běžnou údržbu na silniční síti okresu Kroměříž.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (SÚS Zlínska), K Majáku 5001, 761 23 Zlín, tel.: 577 044 220, e-mail: suszlin@suszlin.cz, zajišťuje zimní a běžnou letní údržbu převážně na silnicích okresu Zlín.
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. (SÚS Valašska), Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, tel.: 571 612 102, e-mail: susvs@susvs.cz, zajišťuje tyto služby převážně v náročných podmínkách okresu
Vsetín.
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. (SÚS Slovácka), Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, tel.: 572 434 211, e-mail: sus@sus.uh.cz, zajišťuje tyto služby na silnicích okresu Uherské Hradiště.

4.Kompletní dopravní informace o nehodách, uzavírkách a omezeni, práci na silnici, nebezpečných situacích, stupních provozu, včetně náhledů kamer, informačních tabulí a informacích o sjízdnosti.

Hraniční přechody na silnicích I, II a III.třídy ve Zlínském kraji:
Silnice Hraniční přechod
dohody
     
I/49 Střelná – Lysá P./Makytou
bez omezení
I/57 Bylnice – Horné Srnie
do 7,5t
I/50 Starý Hrozenkov – Drietoma
bez omezení
I/54 Strání – Moravské Lieskové
do 7,5t
     
II/487 Velké Karlovice – Makov (I/35)
bez omezení
III/50738 Nedašova Lhota - Červený Kameň
do 7,5t a mimo autobusy
III/06124 Březová – Nová Bošáca
do 7,5t
     

Všechny uvedené hraniční přechody jsou otevřeny nepřetržitě.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru