Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení406

Představitelé Zlínského kraje včera vyznamenali osoby pečující v domácím prostředí o blízkého člověka, který se ze zdravotních důvodů neobejde bez pomoci druhých. Ocenění si z holešovského zámku odnesli Barbora Omelková z Ostrožské Nové Vsi, Petra Trlicová z Ústí, Ludmila Žitníková z Velkých Karlovic, Hana Hráčková z Kunovic (okres Uherské Hradiště), Karel Křenek z Dolní Bečvy a Marie Šimoníková z Brumova-Bylnice.

Ocenění pečujících osob

„Všichni, kdo se rozhodnou obětovat svůj osobní komfort nebo kariéru a dát přednost péči o své blízké, si zaslouží naše veliké poděkování a respekt. Prát se s životními těžkostmi a věnovat se naplno pomoci druhému, to zvládnou jen skutečně silné osobnosti,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Do sedmého ročníku ankety Ocenění pečujících osob bylo dodáno čtrnáct návrhů, které posoudila hodnotící komise. Ta zohlednila například životní příběhy nominovaných, časovou náročnost a délku péče a další kritéria.

„Komise dostala nelehký úkol vybrat tři pečující, které oceníme. Ale protože příběhy a osudy některých nominovaných jsou velmi silné, doporučila jsem mimořádně ocenit další tři navržené. Jsou to úžasní lidé, pro zbytek společnosti jsou však téměř neviditelní. A právě prostřednictvím této ankety chceme přispět k jejich zviditelnění a morálně je podpořit,“ uvedla statutární náměstkyně Hana Ančincová, která odpovídá za sociální oblast.

Přehled oceněných pečujících osob:

Barbora Omelková

Pečuje o svou předčasně narozenou dceru Barboru s postižením. S dcerou pravidelně jezdila do Prahy na týdenní rehabilitační pobyty, do péče se zapojil i manžel, rodiče obou manželů, následně také obě starší děti a několik nejbližších přátel. Dcera Barbora nyní navštěvuje třikrát týdně denní stacionář. Časem paní Omelkové přibyla i starost o její rodiče.

Petra Trlicová

Od roku 2016 nepřetržitě pečuje o manžela, kterého postihl kolaps na ulici. Také pomáhala s péčí o tchána s Alzheimerovou nemocí, zajišťovala péči u své matky a poté i u svého synovce. Aktuálně čas věnuje i tchyni, která také potřebuje podporu s ohledem na její zdravotní stav. To vše paní Trlicová zvládá při zaměstnání. V péči o manžela využívá stacionář, pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči.

Ludmila Žitníková

Po náročném porodu se jí narodil syn Michal, ovšem s těžkým postižením, zcela odkázaný na pomoc jiné osoby. Michal nemluví, sám se nenají, svůj čas tráví v posteli. Paní Žitníková se musela naučit provádět zdravotnické úkony, také vynalézá praktické pomůcky pro svého syna a vytváří dekorace do dětského pokojíku. V péči o syna jí pomáhá manžel, synovec, Charita či asistentka pedagoga, která provádí bazální stimulaci.

Hana Hráčková

Již 6 let pečuje o svá trojčata, která se narodila v 5. měsíci těhotenství s řadou vážných zdravotních obtíží. Po narození byla převážena do různých neonatologických center – ve Zlíně, Brně a Ostravě, kde je maminka každý den navštěvovala. Celá rodina se doma poprvé setkala až po více než osmi měsících. Holčičky mají různé zdravotní obtíže v různém rozsahu. Všechny potřebují celodenní a nepřetržitou péči, kterou jim paní Hráčková poskytuje s neutuchající energií a za podpory celé rodiny.

Karel Křenek

Ze zdravotních důvodů své manželky převzal péči o syna s těžkým tělesným a mentálním postižením, který špatně nese případné odloučení od rodičů. S ohledem na potřeby syna se vzdal pomoci v sociálně terapeutické dílně. Našel však možnost, jak spojit prospěšné s užitečným, a využil alespoň pomoci při obnově kompenzačních pomůcek. Syn jej rád doprovází a sleduje při práci, navštěvují společenské a sportovní akce. Pan Křenek zároveň pečuje o svou manželku.

Marie Šimoníková

V minulosti pečovala o syna se závažným onemocněním, který již zemřel. Následně svou péči věnovala své tchyni upoutané na lůžko.  Po čase ji potkala další životní rána, a to úmrtí manžela. Po přestěhování pečovala o svou sousedku, které tak umožnila dožít v domácím prostředí. Nyní pečuje o druhou svou sousedku, nyní už kamarádku, omezenou v pohybu. Navštěvuje ji několikrát denně a v péči se střídá s charitní pečovatelskou službou.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz