Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

12.1 Rozhodnutí, jimiž bylo nadřízeným orgánem rozhodováno o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí o stížnosti o výši úhrady nákladů (16.12.2020)

12.2 Sazebník úhrad nákladů, pro aktuální a předcházející rok, za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad 2022
Sazebník úhrad 2023
Sazebník úhrad 2024

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru