Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj byl vytvořen ke dni 1. ledna 2000 ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tím došlo k naplnění čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů kraje v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení kraje a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů kraje v přenesené působnosti je svěřen věcně příslušným ústředním správním úřadům.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru