Bc. Soňa Ličková BA99

Modernizace nemocnice – téma, které zajímá veřejnost i samotné zdravotníky. Mít informace srozumitelně a přehledně na jednom místě bylo hlavním důvodem vzniku webové stránky www.budoucnostbatovky.cz, kterou právě spustila Krajská nemocnice T. Bati. Lidé tu najdou kompletní plán modernizace areálu, informace o dílčích projektech, vizualizace i průběžné aktuality.

„Poměrně často jsme odpovídali a odpovídáme na otázky, týkající se všech stávajících i budoucích změn v areálu naší krajské nemocnice. A protože jsme zastánci transparentnosti a otevřenosti v komunikaci, chceme, aby lidé věděli, co máme v plánu budovat, kdy, s kým a za kolik peněz. Samozřejmě budeme stránky neustále aktualizovat podle toho, jaká modernizace se zrovna dokončí nebo začne,“ upřesňuje ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice T. Bati Jan Hrdý.                     

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz