Bc. Jan Vandík DiS.43

Neziskové organizace působící na Uherskohradišťsku mají možnost do 29. dubna 2024 podat projekt do Burzy filantropie. Téma, na co si v projektu mohou žádat, není stanoveno, je možné žádat prakticky na cokoliv, včetně dofinancování jiných projektů. Klíčem je, aby projekt zaujal donátory.

Co je BURZA FILANTROPIE? Jde o propojení neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru, podobně jako pořad České televize „Den D“, ve kterém se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.

V případě Burzy filantropie prezentují svůj projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci. 

Burzy se od začátku konají na několika místech Pardubického kraje a od roku 2023 také ve Zlínském a Královehradeckém kraji, donátoři proto mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah. Ve Zlínském kraji proběhly v roce 2023 dvě burzy v Kroměříži a ve Zlíně.

Své projekty mohou neziskovky (případně sociální podnik) přihlásit na webu https://www.burzafilantropie.cz.

Organizátorem Burzy filantropie ve Zlínském kraji je Poradenské a krizové centrum.

Kontaktní osoba:
Lenka Pekařová
lenka.pekarova@pkcentrum.cz
tel. 777 591 045