Mgr. Vladimír Dostálek76

ZLÍNSKÝ KRAJ – Oblastní spolky Českého červeného kříže ve Zlíně a Kroměříži ocenily dárce krve, kteří nenahraditelnou životodárnou tekutinu dávají bez nároku na odměnu. Pravidelní dárci mohou získat bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Jánského za 10, 20 a 40 bezpříspěvkových odběrů nebo Zlatý kříž III., II. nebo I. třídy za 80, 120, respektive 160 odběrů. Slavnostní oceňování se uskutečnilo 19. října v kroměřížském Klubu Starý pivovar a v úterý 24. října v Interhotelu Zlín.

Poděkovat a předat ocenění dárcům na obě slavnostní předávání přišla náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví Olga Sehnalová. U ceremoniálů nechyběli ani zástupci Kroměřížské nemocnice, Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a obou měst. Dárcům ze Zlínska poblahopřála mimo jiné primářka zlínského hematologicko-transfuzního oddělení Jana Pelková a Marcel Guřan člen představenstva KNTB, svoji gratulaci zde přidala také předsedkyně sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje Alena Gajdůšková nebo zlínský primátor Jiří Korec. O kulturní zpestření programu se hudebním vystoupením postarali žáci Základní umělecké školy Štefánikova Zlín pod vedením učitele Jana Slavíka.

V roce 2023 Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín ocenil 3 dárce zlatým křížem II. třídy za 120 odběrů krve, 13 dárců zlatým křížem III. třídy za 80 odběrů krve, 85 dárců zlatou medailí za 40 odběrů krve, 140 dárců stříbrnou medailí za 20 odběrů krve a 250 dárců bronzovou medailí za 10 odběrů krve. Tu přebírají dárci přímo na transfúzním oddělení, stejně jako odznak ve tvaru krůpěje krve určený prvodárcům.

Na slavnostním setkání v Kroměříži oceněnili 140 dárců. V Kroměřížské nemocnici je dárcům krve a krevní plazmy věnován celý letošní rok, připravili zde projekt nazvaný O kapku lepší rok. Jeho podstatou je poděkování velmi silné skupině pravidelných dárců. Zároveň má celá kampaň za cíl ukázat, jak potřební dárci krve a plazmy jsou a že jsou na transfúzním oddělení velmi vítáni.

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství i samotných dárců. I přes pokroky v oblasti medicíny zůstává krev nadále látkou, kterou nelze uměle vyrobit. Proto jsou nemocnice přímo závislé na dobré vůli a ochotě pomoci bezpříspěvkových dárců krve. Český červený kříž se propagaci bezplatného dárcovství věnuje už od roku 1920.

 

S využitím tiskové zprávy Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz