Bc. Jan Vandík DiS.72

Představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navázali minulý týden spolupráci s asociací rozvíjející Svatoolafskou stezku v Norsku a dalších severských zemích. Do jejího centra – Trondheimu (dříve Nidaros) – zamířila delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Zlínského kraje Lubomíra Trauba, kterou tvořili pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů.

Na farmě

„S mezinárodním sdružením, které buduje Svatoolafskou stezku a obnovuje poutnictví ve Skandinávii od roku 2018, jsme během návštěvy podepsali memorandum o spolupráci. Společně bychom chtěli realizovat rozvojové projekty a posilovat spolupráci na území Evropy. Poutní cesta svatého Olafa je pro Cyrilometodějskou stezkou velkou inspirací, a to především v oblasti propracovanosti řízení stezky, značení, budované infrastruktury, nabízených služeb, pořádaných akcí či propagace. Obě stezky jsou atraktivní nejen pro poutníky, ale i další turisty s nejrůznějšími druhy motivace pro cestování. Norští kolegové nás velmi mile přijali a připravili nám pestrý, informacemi i zážitky nabitý program. Na výměnnou návštěvu k nám by měli zavítat v příštím roce,“ řekl Lubomír Traub.

„Následujeme současný trend setkávání a spolupráce Kulturních stezek Rady Evropy. Všichni pracujeme na rozvoji poutních stezek pro současné Evropany, takže děláme podobné kroky, jen v jiných regionech. Věřím, že se máme vzájemně co učit. Obě naše sdružení jsou poměrně mladá a můžeme v řadě věcí postupovat společně,“ konstatoval ředitel Sdružení kulturní stezky sv. Olafa a vedoucí Národního poutního centra v Trondheimu Hans Morten Løvrød.

Výprava navštívila hlavní poutní místo Skandinávie – katedrálu Nidaros, která byla vystavěna na počest norského krále, Svatého Olafa. Vládl v letech 1015–1028, padl v bitvě u Stiklestadu v roce 1030 a jeho ostatky byly následující rok přeneseny do kostela v Nidarosu. Dnes jde o druhý největší a nejseverněji položený gotický chrám ve Skandinávii. Po Svatoolafské stezce se delegace vypravila též na farmu Sundet, kde jsou ubytováváni poutníci před poslední etapou své pouti, a rovněž do lidového muzea Sverresborg Trøndelag.

„Stejně jako norští kolegové i my sázíme na rozvoj udržitelného turismu podél tras, podporujícího místní služby, kulturu a tradiční výrobu. Nesmírně inspirativní pro nás byla návštěva farmy Sundet a Národního poutního centra Nidaros. Všude dbají na používání lokálních surovin, vytváření přátelské atmosféry a podporu poutníků po fyzické i duševní stránce. Norové mají dobře vyvinutý nejen systém kvalitních služeb, ale i systém značení a sledování návštěvnosti poutních cest. S propagací stezky jim pomáhá krajská destinační společnost Explore Trøndelag, s jejíž ředitelkou, dámou s českými kořeny, Petrou Sestak-Flagestad, jsme měli také možnost vyměnit si zkušenosti,“ uvedla ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Vojtová.

Do Národního poutního centra Nidaros zavítalo vloni asi 1 500 poutníků, kteří ušli pěšky minimálně 100 km nebo ujeli na kole minimálně 200 km a dostali certifikát Sv. Olafa. Na trasy značené od roku 1997 se vydávají nejrůznější cílové skupiny od seniorů a rodin s dětmi po osoby s různým hendikepem.

Součástí programu byly kromě představení obou stezek i prezentace kulturně-duchovních festivalů, jako například Cyrilometodějských oslav v Nitře (32. ročník se koná 3. – 5. 7.) nebo Svatoolafského festivalu v Trondheimu (61. ročník se uskuteční 28. 7. – 3. 8.).

Studijní cesta byla uskutečněna díky projektu „Mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje kulturních stezek“ realizovanému sdružením EKSCM v rámci iniciativy Podpora bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska.

Další informace:
Ing. Martina Janochová
info@cyril-methodius.eu
tel. +420 733 161 674

S využitím tiskové zprávy Centrály cestovního ruchu Východní Moravy