Bc. Soňa Ličková BA279

Nemocnice Zlínského kraje postupně přechází na nový informační systém. V budoucnu jim usnadní komunikaci a sdílení dat o zdravotním stavu pacienta. Jako první ho příští týden uvede do provozu Kroměřížská nemocnice.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dostupnější informace o zdravotním stavu pacienta, propojení s dalšími nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními, přesnější evidence léků. I to přinese nový nemocniční informační systém (NIS) v nemocnicích Zlínského kraje. Jako první ho uvede do provozu na začátku příštího týdne Kroměřížská nemocnice.

K přechodu na nový NIS dojde v Kroměříži v pondělí 29. a úterý 30. května. Vzhledem k obrovskému množství dat, která musí být přenesena a zpracována, bude s největší pravděpodobností docházet k časovým prodlevám při vyšetření. Žádají proto pacienty o trpělivost, a pokud není jejich zdravotní problém akutní a nevyžaduje okamžité lékařské ošetření, aby svou návštěvu, pokud je to možné, odložili. „Změní se styl práce, personál se musí naučit s novým systémem rutinně pracovat a zaškolit se. Některé procesy se budou muset změnit úplně, některé částečně. Na začátku bude potřeba trpělivost a shovívavost na obou stranách jak u zaměstnanců, tak u pacientů,“ uvedla ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

Zavedením nového informačního systému dojde k elektronizaci dalších léčebných a ošetřovatelských procesů v nemocnici, jako jsou medikace, podávání léků, identifikace pacienta nebo komunikace s laboratořemi. Některé zdravotní údaje se díky tomu budou moci sledovat také takzvaně na dálku, tedy v době, kdy pacient nebude hospitalizovaný. Nový systém pomůže také s vedením přesnějších statistik, například při spotřebě léků.

Na systém budou připojeny také některé přístroje a údaje z nich se budou přenášet přímo do zdravotní dokumentace pacienta. „Jedním z očekávaných dlouhodobých přínosů bude bezpečné sdílení informací mezi krajskými nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními, což umožní lékařům rychlejší přístup k potřebným údajům o pacientovi,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za krajské zdravotnictví.  

Další nemocnicí, která spustí ostrý provoz nového NIS, bude 6. června Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně. Následovat budou 13. června nemocnice ve Vsetíně, do konce roku pak i Uherské Hradiště.

Zavedení nového informačního systému v krajských nemocnicích je jednou ze tří částí projektu v rámci programu e-Health (elektronizace zdravotnictví) financovaného z evropských dotací, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 26). Celkové náklady na realizaci ve všech nemocnicích jsou vyčísleny na 280 milionů korun, 85 % z toho pokryjí dotace.

26. 5. 2023

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz