Bc. Soňa Ličková BA187

Výměna zkušeností v oblasti dopravy a dopravních inovací byla cílem zahraniční pracovní cesty do Norska, které se ve dnech 12. až 16. června zúčastnila delegace složená ze zástupců Zlínského kraje, Statutárního města Zlína, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje a dalších specialistů na dopravu.

Delegace ze Zlínského kraje.

Její členové mimo jiné navštívili Velvyslanectví České republiky, Magistrát města Oslo, TØI – Institut pro dopravní výzkum a poradenství, koordinátora veřejné dopravy RUTER, Úřad pro správu státních silnic, Dopravní úřad kraje Viken a Asociaci pro elektromobilitu.

„Tato zkušenost pro nás byla přínosná hned v několika směrech. Seznámili jsme se například s tím, jak je v Norsku nastavena spolupráce v dopravě mezi státem, městy a kraji, jakým způsobem je zde zajišťována veřejná doprava nebo jak funguje správa a údržba silnic. Velkou pozornost jsme věnovali také tomu, jaké zde využívají inteligentní dopravní systémy nebo SMART prvky. Inspirativní pro nás může být myšlenka bezemisní veřejné dopravy, které chtějí v Norsku docílit do roku 2028. Byli jsme překvapeni, jak daleko jsou v elektromobilitě. Zaujaly nás rovněž možnosti mobilních aplikací, jejichž prostřednictvím mohou cestující nejen nakupovat jízdenky, ale například i plánovat trasy,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 jako součást projektu International cooperation in the transport area and transport innovation (Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací), reg. č. projektu EHP-BFNU-OVNKM-3-049-2020“.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz