69

ZLÍNSKÝ KRAJ – V druhé polovině září se zástupci kulturních organizací a Krajského úřadu Zlínského kraje zúčastnili pracovní cesty do Norského regionu Innlandet (dříve Hedmark). Je to příhraniční region, který má se Zlínským krajem mnoho společného a kde spolupráce zejména na úrovni kultury a muzeí probíhá už několik let. Kromě centrálních depozitářů a objektů muzeí byl program cesty tentokrát zaměřen především na edukační programy. Rune Holme, vedoucí projektu CULTURAL SCHOOLBAG, podrobně představil progresivní norský projekt umění do škol.

„Celostátně vytvořený a především bohatě financovaný program The Cultural Schoolbag poskytuje umělecké a kulturní zážitky na základních a středních školách. Norové chápou, že vzdělání v oblasti umění - filmu, literatury, kulturního dědictví, hudby, výtvarného a scénického umění, je stejně důležité jako matematika, fyzika či exaktní vědy. Byla bych ráda, kdybychom podobný model zavedli i u nás,” uvedla radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzana Fišerová. Klíčová je podle ní dlouhodobá podpora a jednotná koncepce. „Do programu, na kterém spolupracuje stát, kraje, obce, školy a umělci, Norové ročně investují 43,5 mil. Euro, tedy přes 1 miliardu Kč,“ doplnila Fišerová.

Dalším neméně zajímavým projektem je nedávný vznik „Future Classroom Lab“ v Hamaru.
Tato tzv. třída budoucnosti, jejímž provozovatelem je v Hamaru kluster VRINN, je inspirativním učebním prostředím, které se pokouší vést účastníky k novému uvažování nad rolí pedagogiky, digitální technologie a uspořádání prostoru ve svých třídách. Pomocí šesti výukových zón mohou návštěvníci objevovat základní prvky výuky 21. století: schopnosti a role žáků a učitelů, učební styly, uspořádání výukového prostředí, současné i nejnovější technologie a společenské trendy, které vzdělávání ovlivňují. Setkání s nejvyššími představiteli klusteru VRINN pak dodal další impulsy a nápady pro budoucí spolupráci – například pro Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně nebo pro vzdělávací projekty s využitím moderních IT technologií. Tento kluster totiž propojuje veřejný sektor, soukromý sektor a organizace působící v oblasti VR/AR (XR) a gamifikace. Hlavním zaměřením klastru VRINN je „imerzní učení“ – to znamená: Jak lze podmanivé technologie, jako je VR, AR a gamifikace, využít při učení, školení a přenosu znalostí? VRINN se snaží utvářet učení budoucnosti – a má pro to již několik vypracovaných programů, které rozhodně mohou být využity nejen v Norsku.

Výměnné návštěvy na pracovní, formální i neformální úrovni prohlubují spolupráci obou regionů ve všech oblastech kultury i školství.

Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci fondů EHP a Norských fondů 2014-2021 jako součást projektu „Creative education – memory institutions and education in 21st century“ (Kreativní vzdělávání – paměťové instituce a školství v 21. století), reg. č. projektu EHP-BFNU-OVNKM-4-100-2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz