Bc. Jan Vandík DiS.49

Konferenci k vyhodnocení aktivity Digitální škola, která umožnila zavádění digitálních prostředků a aplikací do výuky, hostilo 13. června Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově. V rámci Digitální školy bylo vytvořeno celkem 840 digitálních vyučovacích hodin, které jsou plně nebo částečně přenositelné na jinou školu a už brzy budou dostupné na webových stránkách Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov www.gymhol.cz/ikap-ii.

„Tuto aktivitu hodnotím velmi pozitivně, je to posun ke kvalitnější a atraktivnější výuce. V zavádění digitálních prvků do vyučování vidím velký potenciál a věřím, že vytvořené výukové hodiny budou přínosem i pro ostatní školy v našem kraji,“ uvedla krajská radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Konference nabídla přítomným hostům z řad zástupců Zlínského kraje, včetně radní Zuzany Fišerové, a odborné pedagogické veřejnosti zkušenosti pedagogů s využíváním digitálních technologií a aplikací a rovněž ukázala možnosti jejich dalšího využití ve vzdělávání. Hovořilo se přitom nejen v teoretické rovině, ale na přítomné hosty čekaly i praktické ukázky, kdy si v průběhu předmětových workshopů mohli vyzkoušet veškerou techniku i využívané aplikace.

Tato aktivita vychází vstříc nejen aktuálním trendům v digitalizaci společnosti, ale stala se i pilotním projektem v nových trendech digitálních kompetencí, které mají školy u žáků rozvíjet.

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov se do aktivity „Digitální škola“ zapojilo v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz