Bc. Jan Vandík DiS.142

Rada Zlínského kraje schválila uvolnění 14,8 milionu korun na 10 projektů, které jsou zaměřeny na modernizaci vybavení škol v regionu. Díky krajské podpoře školy ještě v letošním roce pořídí moderní stroje a další techniku potřebné pro výuku. Nákupy vybavení doplní investice do už probíhajících i plánovaných oprav.

„Poskytnutí finanční podpory školám na moderní vybavení je investicí do budoucnosti a konkurenceschopnosti lidí v našem regionu. Školy musí držet krok s technologickým vývojem a učit mladou generaci pracovat se stroji a vybavením, které pak budou reálně používat ve své profesi. Naši snahu takto podporovat odbornou výuku žáků, a tím jejich připravenost pro kariéru, oceňují ve firmách, kde získávají praxi během studia. Jako velmi dobře odborně připravené hodnotí absolventy škol ve Zlínském kraji i zaměstnavatelé, u kterých mladí svou pracovní kariéru startují,“ komentuje krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Školy pořídí pec, počítače i čtenářské koutky

Několik nových zařízení pořídí Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí. Mezi nimi i stroj na výrobu briket z dřevního odpadu. Díky krajskému příspěvku na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž vzniknou ve společných prostorách dva čtenářské koutky a relaxační zóna, kde budou moci studenti smysluplně trávit čas přestávek. Největší finanční injekce ze strany kraje se dočká Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, která pořídí několik strojů a počítačové vybavení za více než 9,6 milionu korun. Nového vybavení se dočkají také žáci další uherskobrodské školy – Středního odborného učiliště. Budoucí pekaři využijí při výuce novou elektrickou pec, žáci oboru automechanik ve školní dílně pro změnu moderní pracoviště pro měření geometrie vozidel.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

27. 7. 2023

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz