Bc. Jan Vandík DiS.129

Do stávky plánované na pondělí 27. listopadu se ve Zlínském kraji hodlá plně nebo částečně zapojit 37 z celkem 99 krajských školských příspěvkových organizací, 30 z nich bude z důvodu stávky uzavřeno. Vyplývá to z informací, které do dnešní 11. hodiny obdržel odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. V pěti organizacích zaměstnanci stále jednají a není jasné, kolik z nich se do stávky zapojí a zda bude možné, aby škola zůstala v provozu.

„Právo na stávku patří mezi základní lidská práva, zapojení pracovníků do stávky tedy plně respektuji. Zároveň vnímám snahu ministerstva školství se problémem zabývat, proto pevně doufám, že se řešení najde. Všechny ředitele krajských škol a školských zařízení jsme požádali, aby o všem potřebném informovali především žáky a jejich zákonné zástupce. Škola by měla informovat rodiče a veřejnost i v případě, že se do stávky nezapojí," uvedla radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová.

Podle počtu zaměstnanců zapojených do stávky ředitelé posuzují, zda je možné zajistit v daný den výchovu a vzdělávání alespoň v omezeném režimu při zachování minimálního standardu z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. Škola bude uzavřena, pokud ředitel rozhodne, že škola nemůže zůstat v provozu z důvodu vyššího počtu stávkujících zaměstnanců.

Stávka včetně seznamu účastníků stávky má být řediteli školy oznámena nejméně tři pracovní dny předem, tedy v průběhu dneška.

 

 

celkem PO

je již rozhodnuto

zapojení zaměstnanců v dané PO do stávky

uzavřené PO*

ne

částečně

všichni

střední školy

47

43

15

18

10

22*

speciální školy

18

18

10

1

7

8

základní umělecké školy

20

19

19

0

0

0

dětské domovy

12

12

12

0

0

0

plavecká škola

1

1

1

0

0

0

KPPP (poradna)

1

1

0

1

0

0

součet

99

94

57

20

17

30

* Z uvedeného počtu je ve 3 organizacích provoz školy uzavřen jen z části (např. jen jedno ze dvou pracovišť, nebo je výuka zabezpečena pouze pro nižší ročníky).

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz