Mgr. Karla Kopečná104

Zlínský kraj informuje, že Ministerstvo vnitra zveřejnilo dne 8.12.2022 Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023, prostřednictvím něhož mohou být poskytnuty dotace pro kraje a obce (případně dobrovolné svazky obcí) na oblast prevence kriminality. Podmínky poskytnutí dotace a další upřesňující informace lze nalézt na webu MVČR v odkazu „O nás – Dotační systém prevence kriminality“. Předkládání žádostí o dotaci je možné nejdéle do 15. února 2023 prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (je zpřístupněna od 1.1.2023).

Podmínky poskytnutí dotace: na webu MVČR v odkazu „O nás – Dotační systém prevence kriminality“ (blíže zde).

Předkládání žádostí o dotaci je možné nejdéle do 15. února 2023 prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (je zpřístupněna od 1.1.2023, blíže zde).

Za účelem poskytnutí informací připravilo dne  9.1. 2023 Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Odboru KH Krajského úřadu Zlínského kraje pracovní setkání zástupců kraje, Odboru prevence kriminality MVČR, Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje a Probační a mediační služby ČR s místními koordinátory prevence kriminality obcí III. typu a zástupci obcí II. typu. Jeho cílem bylo informovat zejména uvedené zástupce obcí o problematice prevence kriminality v kraji, aktuálních preventivních projektech, o finanční podpoře poskytnuté z Programu prevence kriminality na místní úrovni v předchozím roce a vyhlášení Programu a rovněž mimořádného Programu, vážícího se ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu.