Mgr. Karla Kopečná46

Zlínský kraj připravil dne 14.12.2023 setkání k problematice prevence kriminality a možnostem podpory této oblasti z Programu prevence kriminality na místní úrovni, přičemž tento Program je každoročně administrován Odborem prevence kriminality MVČR. Setkání bylo určeno zejména pro zástupce obcí II. a III. typu, kteří se problematice různou měrou věnují a projekty v oblasti prevence kriminality nejčastěji realizují, v roli expertů se setkání zúčastnili zástupci Odboru prevence kriminality MVČR, Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Probační a mediační služby ČR a kraje.

Cílem setkání bylo informovat zejména uvedené zástupce obcí o problematice kriminality a prevence kriminality v kraji, aktuálních preventivních projektech, o finanční podpoře poskytnuté z Programu prevence kriminality na místní úrovni v předchozích letech a možnostech získání dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni, rovněž také z mimořádného Programu, vážícího se ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Podrobnosti ke zveřejnění připravovaných dotačních titulů MVČR bude možné nalézt v nejbližších dnech na webových stránkách ministerstva v odkazu „O nás – Dotační systém prevence kriminality