Vladimír Dostálek48

Rada Zlínského kraje podpořila žádost obce Hostětín o poskytnutí individuální dotace ve výši 600 tisíc korun na nákup nového smykového nakladače. Nový elektrický stroj využije obecní výtopna k přepravě dřevní štěpky. Nahradí 42 let staré zařízení zničené požárem. Obec je známá díky řadě svých ekologických projektů.

UNC nakladač

ZLÍNSKÝ KRAJ - Částkou 600 tisíc korun přispěje Zlínský kraj obci Hostětín, známé svými ekologickými projekty, na nákup nového elektrického smykového nakladače. Ten bude sloužit v místní výtopně, která využívá k výrobě tepla dřevní štěpku, tedy odpad z okolních pil a lesů. Výtopna teplem vyrobeným technologií šetrnou k životnímu prostředí zásobuje téměř celou obec už od roku 2000.

„Hostětín je v celé zemi známý velkým množstvím ekologických projektů. Obec je skvělým příkladem, že využívání místních zdrojů, obnovitelných energetických surovin, technologií šetrných k životnímu prostředí a snaha o udržitelnost na lokální úrovni jsou možné. Svými aktivitami dělá Zlínskému kraji dobrou vizitku i za jeho hranicemi. Podpora Zlínského kraje je zde zcela na místě,“ říká Lubomír Traub, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj, územní plán, dotace a cestovní ruch.

Původní, 42 let starý nakladač, byl zničen požárem. Příspěvek využije obec na nákup nového, elektrického nakladače, který je nezbytný k přesunu dřevní štěpky na pásové dopravníky v kotelně. Cena nového stroje činí bezmála 2,5 milionu korun, což by pro obec velikosti Hostětína znamenalo velmi významný zásah do rozpočtu. Obec proto požádala o finanční podporu Zlínský kraj.

Žádost nyní zamíří ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz