201

První ze série seminářů pro starosty zaměřený na řešení mimořádných událostí a krizových situací se včera uskutečnil v Baťově mrakodrapu, v sídle Zlínského kraje. Zúčastnili se ho zástupci samospráv ze Zlínska. Na přípravě akce spolupracoval krajský úřad s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

Hasiči a krajský úřad školí starosty, jak postupovat při mimořádných událostech

„Na seminářích přednášejí zástupci hasičů, policie, armády, energetiků i univerzity. Jejich prezentace přináší konkrétní a praktické informace k dané tematice. Například zástupce Fakulty aplikované informatiky Univerzity T. Bati představil starostům výsledky bezpečnostního výzkumu zaměřeného na využití meteorologického radaru Zlínského kraje při varování obcí před přívalovými srážkami,“ vysvětlil tajemník Bezpečnostní rady Zlínského kraje Robert Pekaj.

Tyto pravidelné vzdělávací akce jsou připravovány v souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“, schválenou usnesením vlády ČR v červenci 2017.

Další školení starostů, tentokrát z okresu Vsetín, je plánováno na 27. dubna, 4. května čeká prezentace starosty z Uherskohradišťska a 11. května zástupce samospráv z Kroměřížska.