Bc. Jan Vandík DiS.285

Dobrovolné i profesionální hasiče ocenil ve čtvrtek 4. května v sídle Zlínského kraje hejtman Radim Holiš. Celkem 38 hasičům předal pamětní medaile a 6 hasičům záslužná vyznamenání II. stupně. Na slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byli přítomni také náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Zdeněk Otrusina, starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Vlastimil Nevařil a další hosté.

Hejtman ocenil hasiče

„Práce profesionálních I dobrovolných hasičů si velmi vážím. Vaše odvaha a ochota přispěchat s podanou rukou všude tam, kde zrovna lidé potřebují pomoc, si zaslouží naše velké uznání a vděk. Děkuji vám za to nejen jménem svým a Rady Zlínského kraje, ale také jménem všech občanů našeho regionu a přeji vám hodně zdaru do budoucna," řekl hasičům hejtman Radim Holiš.

Jako výraz poděkování předal hejtman Radim Holiš slavnostní stuhu zástupcům Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje za déle než dvacetiletou spolupráci při řešení krizových situací a mimořádných událostí a také Krajskému sdružení hasičů Zlínského kraje, při příležitosti dvacátého výročí vzniku sdružení.

Oceňování hasičů má už na půdě Zlínského kraje svou tradici, zahájeno bylo v roce 2006. Za tu dobu kraj ocenil více než 650 dobrovolných a profesionálních hasičů, a to od těch nejmladších za jejich úspěchy v požárním sportu, až po ty zasloužilé, kteří mají za sebou desítky let aktivní a obětavé činnosti. Oceněné si nominují jednotlivé okresy. Udělení záslužného vyznamenání II. stupně pak u dobrovolných hasičů navrhuje Okresní výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a u těch profesionálních Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Ve Zlínském kraji působí téměř 500 profesionálních hasičů a dále je tu celkem 23 135 dobrovolných hasičů (včetně dorostu) v 381 sborech. To znamená, že každý 25. obyvatel Zlínského kraje je, bez ohledu na věk, hasičem.

Seznam oceněných hasičů

Dobrovolní hasiči – pamětní medaile

Okresní sdružení hasičů Kroměříž
Věra Halamová – SDH Bařice
Roman Hašek – SDH Prasklice
Antonín Horák – SDH Zdounky
Pavel Kadlčík – SDH Trávník
Tomáš Kubíček – SDH Kroměříž
Pavel Pecha – SDH Vítonice
Vladimíra Slováčková – SDH Roštín
Pavel Trchalík – SDH Vítonice
Petr Valach – SDH Litenčice

Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště
Pavel Duda – SDH Velehrad
Richard Fryšták – SDH Staré Město
Josef Huňka – SDH Drslavice   
Miroslava Kozelková – SDH Kunovice
Jiří Nedoma – SDH Staré Hutě
Františka Ondrůšková – SDH Buchlovice
Jiří Požár – SDH Traplice
Josef Stodolák – SDH Staré Město
Josefa Ťuhýčková – SDH Buchlovice

Okresní sdružení hasičů Vsetín
Radek Capil – SDH Loučka
Augustin Grygařík – SDH Valašské Meziříčí - Lhota
Martin Kazmíř – SDH Lhota u Vsetína
Simona Krampotová – SDH Semetín
Jaroslava Štekbauerová – SDH Kněhyně
Jana Trčková – SDH Lačnov
Ladislav Vašků – SDH Študlov
Pavel Vavřín – SDH Rožnov pod Radhoštěm
Jaromír Zavadil – SDH Lešná

Okresní sdružení hasičů Zlín
David Flám – SDH Držková
Václav Jurčík – SDH Zlín-Lhotka
Anna Karpielová – SDH Újezd
Petr Měrka – SDH Oldřichovice
Josef Münster – SDH Nevšová
Jan Soukup – SDH Šarovy
Pavel Staník – SDH Křekov
Eva Úlehlová – SDH Pozlovice
Jiří Zámorský – SDH Hostišová

Dobrovolní hasiči – záslužné vyznamenání 2. stupně
Vlastimil Nevařil – SDH Zlín-Malenovice
Blanka Šochová – SDH Poličná
Dagmar Tomaštíková – SDH Košíky
Jarmila Zapletalová – SDH Hulín  

Profesionální hasiči – pamětní medaile
nprap. Ivo Blahuš – technik strojní služba, pracoviště IZS a Služeb, územní odbor Uherské Hradiště
mjr. Zdeněk  Kulišťák – vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, územní odbor Vsetín

Profesionální hasiči – záslužné vyznamenání 2. stupně
npor. Jaroslav Maniš – velitel stanice Bystřice pod Hostýnem, územní odbor Kroměříž
nstržm. František Omelka – hasič-strojní služba, stanice Uherský Brod, územní odbor Uherské Hradiště

Zpracoval: Jan Vandík

5. 5. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz