Bc. Jan Vandík DiS.161

Jaké investiční záměry připravuje hejtmanství pro nejbližší období, jaké jsou výzvy a s čím se potýkají stavební firmy v regionu, případně jak může kraj pomoci zaměstnanosti v oboru? O těchto a dalších tématech měli možnost diskutovat představitelé kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem a radním pro investice Zbyňkem Fojtíčkem se zástupci největších stavebních firem v regionu na setkání, které ve Zlíně uspořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v úterý 26. září.

„Se stavaři, ale i dalšími zástupci zaměstnavatelů se setkávám pravidelně. Je to pro mě příležitost představit jim, jaké projekty kraj chystá, aby se na ně mohli připravit. Zároveň získávám zpětnou vazbu k tomu, co v území funguje dobře a co by mohlo lépe a v čem mohu jako hejtman pomoci například na úrovni Asociace krajů,“ sdělil hejtman Radim Holiš.

Zlínský kraj patří k významným investorům v regionu. Stovky milionů ročně vynakládá jak do nových staveb, tak do rekonstrukcí a oprav v oblasti školství, kultury a sociálních služeb i jinde. „V letošním roce směrovalo například jen do dopravních staveb přibližně 750 milionů korun. Třeba v oblasti sociálních služeb nás čeká v příštím roce řada projektů, mezi nimi bych jmenoval stavbu nového domova pro seniory v Liptále za více než 350 milionů, který bude nejmodernějším zařízením svého druhu v Česku. Do roku 2024 musíme přizpůsobit novým požárním předpisům pobytová zařízení s kapacitou nad padesát osob,“ doplnil radní Zbyněk Fojtíček.

„Samostatnou kapitolou, co se investic týká, je zdravotnictví. Největší výzvou je pro nás postupná modernizace Baťovky, tady jsme stavařům vysvětlili, s čím vším se v rámci toho potýkáme a zároveň jsem je seznámil s dalším postupem i tím, co už máme za sebou,“ doplnil hejtman Holiš.

Podrobnosti o plánech na modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jsou dostupné na webu https://www.budoucnostbatovky.cz/

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz