Bc. Jan Vandík DiS.64

S pěti desítkami posluchačů Univerzity třetího věku UTB se v úterý 30. května na krajském úřadě setkal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Přiblížil jim fungování kraje a krajského úřadu, představil projekt modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a také odpovídal na jejich dotazy.

„Bylo velmi příjemné potkat se s lidmi, kteří se aktivně zajímají o život a dění kolem sebe. Seznámil jsem je s tím, jak náš kraj funguje, s jeho orgány, rozpočtem i jednotlivými oblastmi, za které neseme zodpovědnost. S velkým zájmem pak vyslechli prezentaci, v níž jsem jim představil reálný plán proměny naší Baťovy nemocnice,“ řekl hejtman Radim Holiš. Účastníky poté čekala projížďka Baťovou pojízdnou kanceláří.      

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání. Přihlásit se mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a také občané v invalidním důchodu. Ti se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věk. Ostatní zájemci ve věku 50+ mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání. Více na https://www.utb.cz/u3v/.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz