Bc. Jan Vandík DiS.170

Přilákat do Zlínského kraje výzkumníky a studenty doktorandského studia v oborech klíčových pro rozvoj regionu chce zlínské hejtmanství, a to posílením finanční spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Konkrétně jde o poskytnutí dotace univerzitě v souhrnné výši 33 milionů korun v letech 2023-2025, z nichž téměř 30 milionů už projednala krajská rada a doporučila krajským zastupitelům jejich schválení.

„Pro to, aby náš kraj šel s dobou a posouval se neustále dopředu, je nezbytné zajistit vysoce kvalifikované pracovníky pro firmy, které tu působí, stejně jako pro veřejnou správu a zdravotnictví. To nebude možné bez zapojení nových akademických pracovníků do výuky, výzkumu a vývoje. A právě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je v tom naším klíčovým partnerem, protože poskytuje odborné vzdělání v řadě důležitých oborů,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Dotaci od Zlínského kraje hodlá UTB využít zejména na vyplácení finančních příspěvků doktorandům a postdoktorandům, kteří se budou podílet na zatraktivnění výzkumu a výuky na univerzitě. „Chceme přitom nejen udržet na univerzitě ty stávající, ale především přivést sem nové kvalifikované odborníky z jiných částí České republiky i světa,“ řekl náměstek hejtmana David Vychytil.

Finanční prostředky od kraje chce UTB dále využít také na zatraktivnění spolupráce s partnery v polytechnickém vzdělávání a na mezinárodní aktivity v oblasti designu a kreativity. Jedná se například o aktivity v oblasti matematické gramotnosti, projekt ROSTEME 2050 (app.rostem2050.cz) na podporu polytechnického vzdělávání nebo mezinárodní akci Zlín Design Week (zlindesignweek.com).

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz