Mgr. Vladimír Dostálek12

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nových oken a dveří se dočká Hvězdárna Valašské Meziříčí, na výměnu jí přispěje Zlínský kraj částkou 682 tisíc korun. Hotovo má být ještě na konci letošní roku.

„Jako zřizovatel řady příspěvkových organizací, mimo jiné kulturních a vzdělávacích, se musíme starat o jejich co nejhospodárnější provoz. To je i případ hvězdárny. Hlavní budova prošla první etapou revitalizace už v roce 2012, ale k výměně oken v té době nedošlo kvůli nesouhlasu památkářů. Nyní se podařilo nalézt řešení, které je přijatelné i po stránce památkové ochrany,“ vysvětlila radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Výměna se týká celkem 12 dřevěných oken a dvojích dveří. Přinese úsporu nákladů na vytápění a lepší podmínky pro práci v budově zejména v zimním období.

„Stávající okna a dveře v podstatě neplní svůj účel, z budovy v topné sezoně uniká velké množství tepla, což zvyšuje provozní náklady. Tento nedostatek nyní napravíme. Nová okna a dveře znamenají technické zhodnocení objektu,“ dodal krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz