45

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve dnech 1. a 2. června hostil Zlín výroční setkání týmů Regionálních inovačních strategií pro chytrou specializaci (RIS3) se zástupci Národní RIS3 strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologické agentury ČR. Cílem setkání bylo sdílet zkušenosti a představit vize do roku 2026. Ústředním tématem byl vliv inovací na identitu kraje a na schopnost získávat díky ní nové vysoce kvalifikované obyvatele.

Každý kraj má svůj RIS3 tým, jehož úkolem je naplňovat inovační strategii daného regionu prostřednictvím různorodých aktivit. Týmy spolupracují na definování strategických priorit a cílů pro inovace a koordinují aktivity zaměřené na jejich dosažení. Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III je založen na principu podpory a rozvoje inovativního potenciálu regionu.

"Setkání RIS3 týmů představuje jedinečnou příležitost ke hledání nových příležitostí pro spolupráci nejen v oblasti inovací. Jsme rádi, že jsme mohli propojit setkání s filmovým festivalem, čímž jsme vytvořili zajímavou a inspirativní atmosféru pro všechny účastníky," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.

Týmy na setkání představily řadu zajímavých projektů, kterými podporují inovační prostředí, start-upy, filmový a jiná kreativní odvětví a další. Součástí programu setkání byla také odborná přednáška a praktický workshop.

Pro více informací o setkání RIS3 týmů ve Zlínském kraji navštivte oficiální webovou stránku www.ris3meet.cz

 

Zdroj: Technologické inovační centrum s.r.o.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz