Mgr. Vladimír Dostálek235

Baťův mrakodrap, sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje, zná velmi dobře. Jitka Hlavačková tu pracuje už od roku 2006. Nejprve se věnovala realizaci projektů, od ledna 2021 působila ve funkci vedoucí odboru Kancelář hejtmana a v květnu 2022 se stala ředitelkou celé instituce. V rozhovoru pro Magazín21 odpovídala na to, jak se úřad za jejího působení změnil, jak úředníci využívají moderní technologie, i proč je krajský úřad dobrým zaměstnavatelem.

Co všechno má ředitelka krajského úřadu na starost?

Jsem odpovědná za řízení a koordinaci celého krajského úřadu. Jedná se o strategické plánování zejména v oblastech personálního, procesního, projektového, ekonomického a bezpečnostního řízení. Mezi mé další povinnosti patří plnění úkolů v přenesené působnosti, tedy ze státní úrovně, i úkolů v samostatné působnosti kraje uložených hejtmanem, radou a zastupitelstvem. Současně se snažím na úřadě vytvářet příznivé podmínky pro růst a profesionální výkon mých téměř pěti set kolegů. A samozřejmě hájím zájmy krajského úřadu na úrovni státních institucí a dalších úřadů.

Jste ve funkci ředitelky necelé dva roky, určitě jste si na začátku stanovila nějaké cíle, šla jste do toho s nějakou vizí. Co z nich se vám za tu dobu už podařilo naplnit?

Jsme moderní úřad a musíme jít s dobou. Od počátku loňského roku se proto řídíme Strategií krajského úřadu Zlínského kraje. Je to pro nás významný dokument, který nejenže sleduje klíčové ukazatele výkonu úřadu, ale zároveň definuje naše poslání, vizi a strategii. Jedním z našich cílů je elektronizace a digitalizace. Už nyní využíváme robotizaci a automatizaci procesů, prvky strojového učení a umělou inteligenci. To nám zefektivňuje práci, snižuje náklady a řeší problém se skladováním dokumentů. Také je pro nás snadnější sledovat správu procesů, což zvyšuje transparentnost úřadu a lidé díky tomu mají pohodlnější přístup ke službám prostřednict vím online formulářů, elektronického podání i elektronické komunikace.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, jak využíváte moderní technologie?

Například žádosti o kotlíkové dotace kontroluje náš robot Albert, který ověřuje správnost uvedených údajů. Albert pracuje přes noc, takže když přijde kolega ráno do práce, má už podklady pro další práci připravené. Robota máme zapojeného také do elektronizace starých tištěných smluv, loni jsme provedli i rozsáhlou elektronizaci ekonomických agend. 

Jak se s novinkami sžívají samotní zaměstnanci úřadu?

Novinky se dotýkají všech. Na každou změnu je potřeba si zvyknout, ale velmi mě těší, že je kolegové vnímají pozitivně a aktivně se do nich zapojují. Vidí v nich přínosy a také sami přicházejí s novými podněty, což nás posouvá dopředu.

Trh práce se obecně potýká s nedostatkem lidí. Jak se vám daří obsazovat volné pozice?

S nedostatkem kvalitních uchazečů se potýkáme jako všichni ostatní. Snažíme se získávat nové kolegy různými cestami. Využíváme například sociální sítě, významné české pracovní portály, ale také inzerci na job portálech vysokých škol. Dáváme šanci absolventům, aby u nás mohli získat odbornost a cenné profesní zkušenosti. A to je bezesporu jeden z důvodů, proč zůstávají na krajském úřadě dlouhodobě. 

U kterých pozic je největší problém najít vhodného kandidáta?

Poměrně obtížně obsazujeme specifické profese, jako jsou IT specialisté, stavaři a investiční technici, procesní analytici nebo právníci.

Co může krajský úřad jako zaměstnavatel nabídnout?

Jsme férový, stabilní a podporující zaměstnavatel s vysokou firemní kulturou. Práce na krajském úřadu je zajímavá a různorodá. Velká rozmanitost agend na sedmnácti odborech navíc nabízí příležitosti ke kariérním posunům bez nutnosti měnit zaměstnavatele. Pro nové kolegy máme dobře propracovaný systém onboardingu a odborného zácviku. Našim zaměstnancům se věnujeme po celou dobu pracovního poměru, a to nejen v oblasti jejich rozvoje. Zapojujeme se rádi do takzvané společenské odpovědnosti – pořádáme dobročinné sbírky, například Zdarmáček pro děti samoživitelek, spolupracujeme s Potravinovou bankou a mnohé další.

Krajský úřad nedávno získal ocenění za podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného, pracovního a osobního života. Jak se daří vám osobně skloubit náročnou manažerskou pozici a soukromý život?

Pro naše zaměstnance máme řadu benefitů, které jim mohou pomoci sladit svůj pracovní a osobní život. Snažíme se brát ohledy na individuální potřeby a najít cestu ke vzájemné spokojenosti. V mém případě je to trochu složitější, práci věnuji hodně času. Proto každé chvíle, kterou mohu strávit s rodinou, si velmi cením.