Bc. Jan Vandík DiS.61

Vývoj turismu v regionu, jeho nové trendy nebo požadavky návštěvníků byly hlavními tématy konference „Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2024“, která se v úterý 27. února uskutečnila v prostorách otrokovické Besedy. Zúčastnilo se jí 140 odborníků z oblasti cestovního ruchu, zástupců organizací, představitelů měst a obcí, médií a korporátu. V průběhu konference představila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy čtyři významné novinky otevřené v loňském roce nebo připravované na rok letošní.

Konferenci společně zahájili náměstek člena vlády Jan Fluxa, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub a místostarosta hostitelského města Otrokovice Petr Ťopek. Odborný program odstartoval svojí prezentací výkonný ředitel společnosti Kreia group Ondřej Špaček, který naznačil ekonomický potenciál cestovního ruchu a genezi destinačních společností v rámci České republiky. Ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová představila její činnost a plány do dalších let. Petr Janeček, vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism, se zaměřil na Zlínský kraj okem statistika a prezentoval statistická čísla v cestovním ruchu v kontextu minulých let a ostatních krajů. Lucie Reitingerová ze Svazu obchodu a cestovního ruchu hovořila o aktuálních výzvách pro podnikatele v cestovním ruchu. Viceprezident Evropského svazu lázní Martin Plachý ve svém příspěvku zhodnotil význam lázeňství pro cestovní ruch. Eva Frindtová a Kateřina Valigurová z COT group představily nejnovější trendy na sociálních sítích a zastupující ředitelka oblastní DMO Zlínsko a Luhačovicko Jana Tkadlecová uvedla turistický produkt Baťův region.

„Průběh konference mě osobně utvrdil v pozitivním trendu vývoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Celkové nastavení spolupráce mezi všemi jeho aktéry a mezioborová kooperace jsou ideálním podhoubím pro další rozvoj cestovního ruchu v našem regionu,“ hodnotí konferenci náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. „Úkolem Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy je nadále propojovat jednotlivé účastníky cestovního ruchu a zároveň vytvářet co nejlepší podmínky pro propagaci a růst naší turistické destinace tak, aby byla významným turistickým regionem v rámci České republiky,“ doplnil Lubomír Traub.

Představené novinky v oblasti cestovního ruchu otevřené v roce 2023 nebo připravované na rok 2024

Ploština – ředitelka obchodního oddělení Silvie Lečíková shrnula první sezonu nové expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – „Tragédie na Ploštině". Objekt expozice získal cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2023 v kategorii mimořádný celospolečenský přínos, forma představení a podoba ztvárnění expozice. Oválná budova se zelenou střechou je ponořena do šikmého svahu louky tak, aby co nejméně narušovala okolní krajinu. Expozice přibližuje tragédii bývalé pasekářské osady, která byla svědkem hrůzných činů 2. světové války. Dne 19. dubna 1945 byla osada vypálena.

Brána Pusteven – starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik představil novou budovu, která je skutečnou branou do Pusteven. Funguje jako zázemí pro turisty, informační centrum a místo setkávání. Architektonicky se jedná o kombinaci moderní futuristické budovy vytvořené z tradičních regionálních materiálů kombinujících šindele a sklo.

Sluneční lázně Luhačovice – ředitelka Slunečních lázní Hana Felcmanová prezentovala obnovu
a zpřístupnění památkově chráněných objektů architekta Dušana Jurkoviče v areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích. V areál, který bude otevřen během letošního jara, vznikne muzejní expozice
o třech návštěvních okruzích.

Klenotnice Velké Moravy – starosta obce Modrá Miroslav Kovářík představil nově budovanou expozici Klenotnice Velké Moravy v podzemí Archeoskanzenu Modrá, která bude zaměřena na prezentaci šperků a relikvií z dob Velké Moravy nejen na našem území, ale také z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Otevření je plánováno na červen letošního roku.

S využitím tiskové zprávy Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz