Vladimír Dostálek74

Krajští radní schválili dva významné investiční záměry, které směřují do oblasti sociálních služeb. První počítá s proměnou uherskobrodského Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v komunitní centrum, v Centru Áčko ve Valašském Meziříčí pak vzniknou rekonstrukcí bezbariérové prostory pro pobytovou odlehčovací službu pro osoby s poruchou autistického spektra a se zdravotním postižením. V součtu dosáhnou předpokládané náklady 116,5 milionu korun.

.

První investiční záměr řeší přeměnu ústavní služby DOZP Uherský Brod na komunitní centrum, které bude obsahovat tři samostatné bezbariérové domácnosti s celkovou kapacitou 18 klientů, zázemí pro personál a správu sociální služby. Úprav se dočká také okolí budovy. Vše bude uzpůsobeno pro pohyb zcela imobilních osob. „Změna zlepší kvalitu života klientům i jejich blízkým. Menší domácnosti, které nahradí v podstatě ústavní podmínky, znamenají více soukromí a prostředí, které se blíží tomu přirozenému – domácímu,“ přiblížila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, odpovědná ve Zlínském kraji za sociální oblast.

Projekt je připravován pro podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Celkové náklady činí 90,4 milionu korun, z nich až 76 by měla pokrýt zmíněná dotace. Samotná realizace projektu má začít v červnu letošního roku, hotovo by mělo být v srpnu 2025.

Druhý investiční záměr řeší rekonstrukci menšího objektu v areálu příspěvkové organizace Centrum ÁČKO ve Valašském Meziříčí, kde po stavebních úpravách vzniknou bezbariérové prostory pro pobytovou odlehčovací službu pro osoby s poruchou autistického spektra a se zdravotním postižením. „Úpravami vytvoříme předpoklady pro kvalitní poskytování odlehčovací pobytové služby pro děti a dospívající, která je nyní nabízena ve stísněných prostorech a v omezeném provozu. Kapacita se zvýší ze stávajících tří na celkem šest lůžek. Reagujeme tak na poptávku po sociální službě pro specifickou klientelu,“ dodala Hana Ančincová.

V tomto případě by mohla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy určená na modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče částku ve výši 20,8 milionu korun z celkových nákladů 26,1 milionu korun. Realizace projektu by měla být zahájena v prvních měsících letošního roku, hotovo by mělo být do konce roku 2025. 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376