Bc. Jan Vandík DiS.304

Vítěze ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie pěstoun“ pro rok 2023 slavnostně vyhlásil Zlínský kraj. Oceněny byly Jana Hajdová, Eva Holečková Karafiátová a Hana Ježová. Ceremonie se konala na Dni pěstounských rodin, který v sobotu 20. května uspořádalo oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Zlínského kraje v otrokovickém Lanáčku v rámci 15. ročníku Týdne pro rodinu.

Ocenění pěstounů v Otrokovicích

„Nesmírně si vážím obětavosti, s níž pěstouni pečují o děti, které nemohou vyrůstat u svých biologických rodičů. Náhradní rodiče jim poskytují lásku a bezpečí. I díky ochotě pěstounů ze Zlínského kraje postarat se o ně jsme vůbec prvním kraje v Česku, který se obejde bez kojeneckých ústavů. Anketa a celý dnešní program jsou naším vyjádřením vděku a zároveň oslavou pěstounství. Děkuji kolegyním z oddělení sociálně-právní ochrany za jejich čas a úsilí, které do přípravy této akce vložily,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, která předala ocenění společně s krajským radním Jiřím Jarošem a vedoucím odboru sociálních věcí krajského úřadu Tomášem Bernatíkem.

Slavnostní vyhlášení zpestřilo několik písní v podání Anety Kučerové za kytarového doprovodu jejího učitele Pavla Jordána ze Základní umělecké školy Otrokovice. Pro pěstounské rodiny, kterých dorazilo do otrokovického Lanáčku několik desítek, byl připraven bohatý program. Kromě přístupu na atrakce, jako lanová dráha, trampolíny nebo vodní postel, byla jeho součástí také zábavná show dětského baviče Páji Chabičovského. Do programu se bezplatně zapojila i Celní správa, která si připravila zajímavou prezentaci včetně ukázky speciálního vozidla, jež používá při kontrolách na silnicích.

Odpoledne se Lanáček otevřel také veřejnosti. Dorazit tak mohli noví zájemci o pěstounství, kterým se věnovaly a poskytly informace o náhradní rodinné péči pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany krajského úřadu.

Jana Hajdová
Poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu. V minulosti přijala už 7 dětí různého věku. Spolupracovala v rámci inovativního projektu Terapeutické rodičovství v pěstounské péči na přechodnou dobu. Zapojila se také do systému zajištění neodkladné péče o děti na žádost orgánů sociálně-právní ochrany. Ocenění za ní převzala její kolegyně Jana Čiháková.

Eva Holečková Karafiátová
Po návratu svěřené dívky do své původní rodiny se rozhodla pro změnu a z dlouhodobé pěstounské péče se tak stala pěstounská péče na přechodnou dobu. Postupně přijala 9 dětí různého věku. Také ona se zapojila do systému zajištění neodkladné péče o děti na žádost orgánů sociálně-právní ochrany.

Hana Ježová
Je dlouhodobou pěstounkou. Postupně přijala 4 děti. Založila doprovázející organizaci k podpoře dalších pěstounů. Své i cizí děti v pěstounské péči vede k hudbě.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz