Bc. Jan Vandík DiS.118

Vybudování nového arboreta ve Vizovicích podpořil Zlínský kraj dotací 2,960 milionu korun. V bezprostřední blízkosti základní školy, sportovního areálu a obytné výstavby vznikne rekreační a odpočinková plocha, která v této části města chybí.

Jde o finanční příspěvek v rámci dotační podpory, kterou kraj směřuje do obcí s rozšířenou působností (ORP) s cílem pomoci jim realizovat jejich důležité rozvojové projekty, na něž by jinak složitě sháněly peníze.

„Celkem máme pro naše obce s rozšířenou působností ve svém rozpočtu vyčleněno 245 milionů korun. Včetně této jsme podpořili už celkem patnáct akcí celkovou částkou 196 milionů korun. Z toho osm projektů už byly dokončeno, další mají obce rozpracované a o podporu si mohou zažádat až do roku 2024,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Arboretum ve Vizovicích bude mít celkovou rozlohu cca 8 000 m2. Založeny zde budou plochy s tříetážovou skladbou porostů, vybudovány parkové cesty, osvětlení a drobné stavby, například dřevěný altán, pergola, posezení u ohniště nebo amfiteátr. Arboretum nabídne využití nejenom obyvatelům města a okolních obcí, ale i žákům základních škol a jejich učitelům. Areál bude oplocen, přístup veřejnosti bude regulován provozním řádem.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz