Bc. Jan Vandík DiS.105

V součtu 9,6 milionu korun poskytne Zlínský kraj žadatelům na obnovu památek či restaurátorské práce. Peníze pomohou například s obnovou střech několika kostelů a zámeckých objektů, s restaurováním oltářů, varhan, kamenných křížů, božích muk, ale i se zajištěním narušené statiky hradní věže na Lukově.

„Z našeho dotačního programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu podpoříme 43 projektů celkovou částkou 8,5 milionu korun. Díky tomu se tak opravy dočkají například kostely ve Vidči, Bojkovicích, Tlumačově, Mysločovicích, Ratajích, Francově Lhotě nebo Velkém Ořechově,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro kulturu Zuzana Fišerová. Mezi památkami, jichž se budou opravy a restaurátorské práce týkat, je dále i radnice v Kelči, zámky v Luhačovicích, Lešné či Zdounkách, zřícenina hrádku Zubříč, Bartkův vodní mlýn v Nivnici, vila Kancnýřka v Luhačovicích nebo také několik kamenných křížů a soch.

Mimo program přispěje kraj na dva individuální projekty. Půl milionu korun uvolní na opravu vstupní věže hradu Lukova, kterou ohrožuje narušená statika. Zdivo věže je výrazně poškozeno povětrnostními vlivy a náletovými rostlinami. Hrad je ročně cílem 30 tisíc návštěvníků. Jeho obnova probíhá už 40 let za výrazného přispění dobrovolníků. Druhým podpořeným projektem je obnova doškové střechy venkovské usedlosti v Lopeníku, která je poslední kopaničářskou trvale obydlenou usedlostí krytou slaměným doškem ve Zlínském kraji. Na ni kraj poskytne dotaci 600 tisíc korun.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz