Bc. Jan Vandík DiS.47

Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů a infrastruktury Zdravotnické záchranné služby Zlínského připravuje Zlínský kraj. Pro svoji příspěvkovou organizaci pořídí za tímto účelem techniku a software v hodnotě přesahující 23 milionů korun.

„Zdravotnická záchranná služba je jedním ze základních pilířů integrovaného záchranného systému, a proto ji musíme chránit proti útokům hackerů, které už se v dnešní době nevyhýbají žádné informační infrastruktuře a mohou tím výrazně ohrozit nebo zkomplikovat její chod,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Krajský radní zodpovědný za digitalizaci Jiří Jaroš k tomu doplnil: „Pro záchrannou službu pořídíme jednak nový informační systém a také techniku k zabezpečení jejích stávajících informačních systémů, která zabrání úniku, ztrátě a zavirování dat vlivem vnějšího útoku.“

Celkové náklady činí 23,466 milionu korun, z toho 19,362 milionu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP).

Kromě tohoto už Zlínský kraj zahájil i další tři projekty zaměřené na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu a vybraných krajských příspěvkových organizací. Náklady na ně jsou vyčísleny na 136 milionů, z toho 116 milionů korun bude hrazeno z dotací, které se kraji podařilo získat z IROP.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz