Mgr. Vladimír Dostálek51

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelé středních a vyšších odborných škol Zlínského kraje se setkali na Žítkové, aby posílili vzájemnou spolupráci, vyměnili si poznatky a načerpali inspiraci pro svou práci. Akce byla uspořádána ve dnech 20. a 21. června v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III a přilákala mnoho zkušených odborníků z oblasti vzdělávání.

„Spolupráce mezi školami a krajem je nutná a oboustranně velmi přínosná. Jsem ráda, že takováto  setkání umožňují sdílet osvědčené postupy a společně hledat inovativní způsoby, jak zlepšit vzdělávací proces. Věřím, že vzájemná diskuze k aktuálním tématům, jako jsou přijímací řízení, závěrečné zkoušky, participativní rozpočty, preventivní programy, investice v oblasti energetických úspor, budoucnost akčního plánování nebo zapojení škol do zahraniční spolupráce, bude mít pozitivní dopad na naše školy a přinese nové příležitosti pro jejich rozvoj,“ sdělila radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Účastníci se seznámili s řadou novinek. Například s programem Podpora začínajících učitelů (SYPO) nebo s možnostmi, které školám nabízí Dům zahraniční spolupráce. Samozřejmostí byly aktuální informace z krajského odboru školství, mládeže a sportu. Členové realizačních týmu projektů akčního plánování prezentovali užitečné aktivity a výstupy z projektů KAP III a IKAP II, které jsou využitelné pro odbornou i širokou veřejnost a mají významný přínos pro další rozvoj vzdělávání v kraji. Zazněly také aktuality z krajského portálu Zkola.cz, inspirace od účastníků zahraničních kurzů v projektu Be inspired and inspire (BII, Erasmus+) a praktické tipy k prevenci stresu, posílení zdraví a psychohygieně. Součástí programu byl také vzdělávací seminář s názvem „Najdi v sobě Komenského“, zaměřený na rozvoj pedagogických dovedností a osobnostního růstu, což jsou klíčové aspekty úspěšného vedení škol a vzdělávání.

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz